Tècnic /a de control de qualitat

Barcelona, Barcelona

Data de publicació:

22/11/2022

Població:

Barcelona

Salari:

A concretar

Vacants:

1

Horari:

Matí/Tarda . Jornada completa de 40 hores setmanals en horari de dilluns a divendres de 09:00h a 13:30h i de 15:30h a 19:00h amb els descansos establerts per llei.
Comparteix aquesta oferta

Descripció:

Per important empresa del sector Alimentació (peix) zona Barcelona Mercabarna necessitem incorporar un / a tècnic/a de qualitat per realitzar les tasques següents:

- Gestió dels registres establerts segons cada pla i check list mensual.
- Mantenir el sistema de qualitat viu i mantenir actualitzat el registre de documentació amb vigència.
- Gestió de les incidències internes, comunicar-les al responsable de cada àrea fins a la seva resolució, accions correctores i el seu tancament.
- Homologació, avaluació i seguiment de proveïdors.
- Auditories i inspeccions de salut.

- Convocar reunions d’equip APPCC, tractar INC obertes i tancades, temes que surtin i redactar actes.

- Revisió d’etiquetatge i fitxés tèquines segons normativa vigent.

- Gestió diària de les no conformitats de clients que ens deriva el Servei d’Atenció a les Incidències.

- Homologacions de clients i enviar les FT que sol·licitin els comercials i clients.

- Realització de fotos tècniques del productes, renovació i actualització.

- Suport i contacte directe amb l’assessora externa i col·laboradors externs.

- Mailing diari.

- Controls neteja-higiene de les instal·lacions, equips, etc. amb el corresponent registre.

- Controls operatius i de bones pràctiques de manipulació dels treballadors.

- Realització dels registre de clor residual lliure i control organolèptic + registre de temperatures diari + Check List mensual.

- Recollida de mostres de superfícies per a la verificació de la neteja + interpretació de resultats.

- Control de punts crítics de tots els processos de la instal·lació i activitats.

- Control i verificació de la qualitat del producte recepcionat i final (envasat, etiquetatge i aspecte del producte).

Requisits:

- Experiència mínima d'un any fent tasques similars.
- Cerquem a una persona amb iniciativa, observadora, preventiva, amb bona orientació al client extern i intern, motivada i amb ganes de poder desenvolupar un projecte.
- Valorable residència propera al lloc de treball.
- Indispensable vehicle propi ja que en ocasions serà necessari desplaçar-se a Vilafant.

Formació:

GS Processos i qualitat en indústria alimentària i/o Grau en Agroalimentària (o similar).

Funció:

Tècnic/a control de qualitat

Idiomes:

Castella i/o català parlats i escrits correctament.
45 inscrits